Varaus- ja peruutusehdot

Varaus- ja peruutusehdot

Usean vuorokauden SUP-vaellukset:

Varaukset tehdään sähköpostitse info@lazydog.fi tai ko retkelle luodulla ilmoittautumislomakkeella ja varaukset edellyttävät varausmaksun maksamista. Jos haluat peruuttaa retken, ota yhteyttä osoitteeseen info@lazydog.fi

Kun olet ilmoittautunut mukaan sähköpostitse tai lomakkeella, saat tämän jälkeen varausmaksulaskun, joka on 100€. Kun lasku on maksettu, olet vahvistanut varauksesi.

Ilmoita peruutuksestasi viipymättä kirjallisesti sähköpostitse info@lazydog.fi. Vahvistamme peruutuksen vastaamalla ilmoitukseen sähköpostilla.

Yli 60 vuorokautta ennen palvelun alkua – Ilmoita meille peruutus viipymättä kirjallisesti sähköpostitse info@lazydog.fi Vahvistamme peruutuksen vastaamalla sähköpostiisi. Palautamme jo maksetut maksut seuraavasti: vähennämme toimistomaksun 50,00 euroa. Loput palautetaan 14-30 pankkipäivän aikana.

30 – 60 vuorokautta ennen palvelun alkua – Ilmoita meille peruutus viipymättä kirjallisesti sähköpostitse info@lazydog.fi Vahvistamme peruutuksen vastaamalla sähköpostiisi. Palautamme jo maksetut maksut seuraavasti: vähennämme palvelun hinnasta 50 %. Loput palautetaan 14-30 pankkipäivän aikana. Mikäli olet maksanut vain varausmaksun saat loppulaskun sähköpostiin. Loppulaskusta on vähennetty 50 % palvelun alkuperäisestä hinnasta.

Alle 30 vuorokautta aikaa ja loppulasku maksamatta – Ilmoita meille peruutus viipymättä kirjallisesti sähköpostitse info@lazydog.fi Vahvistamme peruutuksen vastaamalla sähköpostiisi. Ilmoittautuminen on sitova, joten kurssimaksun maksamatta jättäminen aiheuttaa maksumuistutuksen ja siirtyy hoitamattomana perintään. Peruminen johtuu sairastumisesta: palautamme jo maksetut maksut seuraavasti: vähennämme toimistomaksun 50,00 euroa. Loput palautetaan 14-30 pankkipäivän aikana.

Alle 30 vuorokautta aikaa ja loppulasku maksettu – Ilmoita meille peruutus viipymättä kirjallisesti sähköpostitse info@lazydog.fi Vahvistamme peruutuksen vastaamalla sähköpostiisi. Ilmoittautuminen on sitova, joten kurssimaksua ei enää palauteta. Peruminen johtuu sairastumisesta: palautamme jo maksetut maksut seuraavasti: vähennämme toimistomaksun 50,00 euroa. Loput palautetaan 14-30 pankkipäivän aikana.

Järjestäjä joutuu perumaan palvelun:
Järjestäjä voi joutua perumaan palvelun mm. liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi, vaikeiden sääolosuhteiden tai oppaan sairastumisen vuoksi. Lisäksi järjestäjä voi joutua perumaan palvelun ns. force majeure – tilanteen vuoksi. Järjestäjä pyrkii ensisijaisesti löytämään palvelun toteuttamiselle uuden korvaavan ajankohdan. Mikäli uutta ajankohtaa ei saada sovittua, palauttaa järjestäjä jo maksetut maksut kokonaisuudessaan.

Force majeure:
Ylivoimaisena esteenä pidetään järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaa tapahtumaa, jota järjestäjä ei ole voinut kohtuudella ottaa huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia järjestäjä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään mm. yleisen energiantuotannon keskeytystä, tulipaloa tai muuta vastaavaa tapahtumapaikan käyttöä estävää tapahtumaa, luonnonmullistusta, maanjäristystä, sotaa tai kapinaa, terrorismia, kulkutautia tms. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun on itse tai osallistujat ovat sen kohteena tai siihen osallisena. Järjestäjän alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi.

HUOM! Pidäthän huolen, että sinulla on voimassa oleva vapaa-ajan sekä matkavakuutus retken aikana.

Alle vuorokauden kestävät ohjaukset ja kurssit:
Varaukset tehdään sähköpostitse info@lazydog.fi, puhelimitse tai ko retkelle luodulla ilmoittautumislomakkeella.Jos haluat peruuttaa retken, ota yhteyttä osoitteeseen info@lazydog.fi tai soittamalla/ viestillä numeroon 0403586609.

Osallistuja maksaa kurssin/ retken paikan päällä ja peruutus on maksuton, kun se tehdään aiemmin kuin 24h ennen kurssin/ retken alkua. Jos peruutus tapahtuu alle 24h ennen retken/ kurssin alkua, veloitamme 50% ko. Retken/kurssin hinnasta. 


MUUTOKSET:
Kaikki varaukseen tehtävät muutokset on tehtävä sähköpostitse osoitteeseen info@lazydog.fi tai soittamalla/viestillä.

PALVELUNTUOTTAJAN VASTUU:
Palveluntuottaja, Lazydog Adventures, harjoittaa toimintaansa asianmukaiset turvallisuussuunnitelmat sekä terveys- ja turvallisuusstandardit huomioiden Suomen lakien ja asetusten mukaisesti.

MUUT VAHINGOT:
Palveluntuottajaa voidaan pitää vastuussa ainoastaan henkilö- tai aineellisista vahingoista, jotka ovat tapahtuneet ohjelman/palvelun tuottamisen yhteydessä aiheutuneesta onnettomuudesta, joka on seurausta palveluntuottajan tai sen henkilökunnan tai alihankkijan virheellisestä toiminnasta tai viallisesta laitteesta. Palveluntuottaja ei ole vastuussa vahingoista tai vammoista, jotka ovat korvattavissa osallistujan omasta matka- tai vapaa-ajanvakuutuksesta. Osallistujalla tulee olla voimassa oleva vapaa-ajanvakuutus sekä matkavakuutus.

MUUT TERVEYDELLISET ASIAT:
Asiakas osallistuu ohjelmiin/palveluihin aina omalla vastuullaan. Varaajan tulee ilmoittaa varauksen yhteydessä osallistujien terveydellisistä seikoista, jotka voivat vaikuttaa ohjelman suorittamiseen. Mikäli terveydellinen seikka vaatii erikoisjärjestelyjä ohjelman/palvelun suhteen (esimerkiksi erillisen kuljetuksen / toisen oppaan), on palveluntuottajalla oikeus veloittaa erikoisjärjestelyistä aiheutuvat ylimääräiset kulut asiakkaalta. Asiakas osallistuu ohjelmaan/palveluihin aina omalla vastuullaan.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA:
Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, asiakas voi viedä asian Kuluttajariitalautakuntaan tai Keski-Suomen käräjäoikeuteen. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.